Poredano po:

Broj dokumenata: 6168

1
Usoz-122/20-5; 24.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Ante Galića, članova vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitos...

2
Usoz-59/20-11; 24.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić Zaninović i Ante Galića, članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, radi ocjene zakonitosti općeg akt...

3
Usž 1574/2021-2; 19.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/I-344-08/19-02/173, URBROJ: 376-04-19-4 od 30. kolovoza 2019. godine. 2.               Osporenim rješenjem tuženika odbačen je kao nedopušten zahtjev za rješavanje spora...

4
Usž 1107/2021-2; 12.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom, točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Odjela za proglašavanje prava industrijskog vlasništva ništavim, žalbene postupke i registraciju zastupnika, KLASA: UP/I-38...

5
UsII-190/19-6; 11.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Biserke Kalauz, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., koji zastupa op...

6
UsII-367/20-7; 11.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Biserke Kalauz, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. Z., koji zastupa opu...

7
UsII-402/20-7; 5.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Lidije Rostaš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i dr. sc. Sanje Otočan, članica vijeća, uz višu sudsku savjetnicu Lanu Štok, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d. d., Z., kojeg zastupaju odv...

8
UsII-8/21-8; 5.5.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Lidije Rostaš, predsjednice vijeća, Ljiljane Karlovčan-Đurović i dr. sc. Sanje Otočan, članica vijeća, uz višu sudsku savjetnicu Lanu Štok, zapisničarku, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d. d., Z., kojeg zastupaju odv...

9
Usž 1230/2021-2; 28.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tužene Sigurnosno-obavještajne agencije, KLASA: 011-03/14-01/9, URBROJ: 539-017011/1768-20-377 od 4. prosinca 2020. godine te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spor...

10
UsII-102/21-2; 27.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te sudskog savjetnika-specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., zastupan po ...

11
Usoz-18/20-9; 26.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Dijane Vidović, Senke Orlić Zaninović i Ante Galića članova vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu zahtjeva V. M. iz P....

12
Usoz-61/20-6; 26.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Gordane Marušić, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke,...

13
Usž 635/2021-2; 20.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 1 UsIzs-54/20-4 od 30. rujna 2020. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenjem rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Samostalne službe za drugostupanjski postupak, KLASA: UP/II-551-07/19-01/579, URBRO...

14
Usž 713/2021-2; 20.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 18.UsI-4137/19-6 od 7. siječnja 2021. poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/19-01/03005985218, URBROJ: 341-99-05/3-19-3670, broj spisa: 734689 od 12. studenog 2019. (točka I. izreke),...

15
Usž 910/2021-2; 20.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-562-02/13-0015/433, urbroj: 522-04/1-1-2-13-2 od 5. rujna 2013. 2. Osporenim rješenjem tuženika oglašeno je ništavim rješenje Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Upra ...

16
Usž 55/2021-2; 19.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj: UsI-3324/19-10 odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-561-01/19-01/502, urbroj: 512M-0201-19-2 od 9. rujna 2019. 2. Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Mini ...

17
Usž 753/2021-2; 19.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-264/20-6 od 23. listopada 2020. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-563-01/19-02/137, urbroj: 511-01-149-20-2 od 23. travnja 2020. 2. Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena proti ...

18
UsII-104/20-7; 16.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Eveline Čolović Tomić, članica vijeća, te sudske savjetnice Dijane Bađure, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z.,,...

19
UsII 26/2021-6; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika odbačena je žalba tužitelja podnesena protiv O. T. zbog nedonošenja rješenja u svezi sa podnesenim zahtjevom, kao nedopuštena. 2. Tužbu radi ocjene zakonitosti odluke tuženika tužitelj obrazlaže pozivom na ranije donesena rješenja koja je tuženik donio povodom ža ...

20
UsII 65/2021-6; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Tuženik je dopunskim rješenjem pod točkom 1. utvrdio da je tužitelj infrastrukturni operator i ima pravo puta na nerazvrstanim cestama u vlasništvu Grada Jastrebarskog navedenim u potvrdi Zagrebačke županije, Grada Jastrebarskog, Upravnog odjela za imovinskopravne poslove, komunalni sustav, prost...

21
Usž 262/2021-2; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda, pod točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/20-02/498, urbroj: 443-02-02-19/12-20-1 od 28. svibnja 2020., kojim je naloženo tužitelju ukloniti stambenu zgradu, zidane konstrukcije, dovršen...

22
Usž 546/2021-2; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/19-02/1012, urbroj: 443-02-03-23/23-20-5 od 19. svibnja 2020., te je odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika na...

23
Usž 699/2021-2; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba kao nedopuštena pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17.) budući da tužiteljica prije podnošenja tužbe nije iskoristila redovit pravni lijek. 2. ....

24
Usž 931/2021-2; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/20-26/54, urbroj: 531-09-2-2-20-4 od 16. travnja 2020. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni ...

25
UsII-358/20-6; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te sudske savjetnice Maje Novosel, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., protiv tuženika Hrvat...

26
UsII-417/20-6; 15.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te sudske savjetnice Maje Novosel, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa opunomo...

27
UsII 107/2021-6; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Tužena Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) je pobijanim rješenjem odbila tužiteljevu žalbu izjavljenu protiv Odluke o odabiru za grupu 1 broj 37 od 22. siječnja 2021. kao i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka. 2. Tužitelj j ...

28
UsII 118/2021-2; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Kod ovog Suda zaprimljena je 31. ožujka 2021. tužba tužiteljice protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova RH, klasa: UP/I-224-02/19-01/3081 urbroj: 511-01-203-20-4 od 23. prosinca 2020. 2. Odredbom članka 12. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14. ...

29
UsII 85/2021-7; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem poništeno je rješenje Općine Ivankovo od 7. srpnja 2020. te je predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. 2. Tužitelj tužbom osporava navedeno rješenje tuženika te u bitnom navodi da je odbio zahtjev zainteresirane osobe Osatina grupe d.o.o. iz Semeljaca zbog ...

30
Usž 237/2021-2; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika i prvostupanjskog tijela te naknade troškova upravnog spora. 2. Protiv navedene presude tužiteljica je podnijela žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stan ...

31
Usž 1073/2021-2; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-410-20/17-01/2767, URBROJ: 513-04-19-2 od 11. listopada 2019. kojim je odbijena tužiteljeva žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja KLASA: B1 ...

32
Usž 848/2021-2; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-411-10/18-01/17, urbroj: 513-04-20-2 od 22. srpnja 2020. kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. 2. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog po ...

33
Usž 857/2021-2; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-701-03/18-01/20, urbroj: 514-05-01-01-02/2-19-02 od 20. studenog 2019. 2. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu iz svih razloga predviđenih zakonom, dakle zbog bitne povr ...

34
Usž 909/2021-2; 14.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-01/18-01/284, urbroj: 513-04-209-2 od 5. listopada 2020. i rješenja o ovrsi Porezne uprave, P. u. S. , klasa: UP/I-415-02/2018-001/00376, urbro ...

35
UsII 81/2021-8; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem poništena je odluka o odabiru, klasa: 406-01/20-01/17, urbroj: 567-10-20 od 30. prosinca 2020. u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: B1 , predmet nabave: usluge održavanja operativnog software sustava, HAMAG-BICRO-a, naručitelja Hrvatske agencije za ma ...

36
Usž 182/2021-3; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 561-01/20-01/91, urbroj: 512M-0201-20-2 od 18. ožujka 2020. 2. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Sektora za razvoj ...

37
Usž 342/2021-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 32 UsI-4206/19-9 od 25. studenoga 2020. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim zahtijeva poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/19-01/03293441216, URBROJ: 341-99-05/3-19-7832 od 1...

38
Usž 420/2021-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA:UP/II 141-02/20-01/03396319211 URBROJ:341-99-05/3-20-1876 od 20. travnja 2020. 2. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja ...

39
Usž 440/2021-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/20-01/122, URBROJ: 338-01-06-05-20-02 od 2. travnja 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regio...

40
Usž 913/2021-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenje tuženika, klasa: UP/I-217-03/19-06/277, urbroj: 511-01-212-20-15 od 23. srpnja 2020. Također je odbijen zahtjev za naknadu troška spora. 2. Rješenjem tuženika odbijen je kao neosnovan zahtjev tužitelja za međunarodnu zaštitu u ...

41
Usž 973/2021-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-561-01/20-01/394, urbroj: 512-2501-20-2 od 7. listopada 2020. 2. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane, Uprave za ljudske resurse, Područn ...

42
Usž 999/2021-2; 13.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/20-01/192, URBROJ: 338-01-06-05-20-03 od 15. svibnja 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regi...

43
UsII 14/2021-5; 9.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika poništeno je rješenje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, klasa: UP/I-053-02/20-01/01, urbroj: 437-11/1-20-1 od 17. siječnja 2020. (točka 1. izreke). Točkom 2. izreke osporenog rješenja predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Rješenjem t...

44
UsII 32/2021-6; 9.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika odbačena je, kao nedopuštena, žalba tužitelja izjavljena zbog nedonošenja odluke o njegovom zahtjevu za pristup informacijama od strane Grada Cresa u roku iz članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI). 2. ...

45
UsII 90/2021-7; 9.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika poništena je odluka o odabiru, klasa: DIR/20-01/4329, urbroj: 00-04-02/05-20-05 od 16. prosinca 2020., u dijelu za grupu 1., u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: B1 i ispravak obavijesti broj: B2 , predmet nabave: rezervni di ...

46
UsII 103/2021-2; 8.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Tužitelj je Upravnom sudu u Zagrebu (ali naslovljeno na adresu Frankopanska 16) podnio tužbu protiv rješenja tuženika, klasa: UP/I-224-02/18-01/132, urbroj: 511-01-203-20-5 od 3. studenog 2020. ističući da mu je navedenim rješenjem odbijen zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo na temelju ...

47
Usž 1094/2021-2; 8.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-363-03/20-04/1, urbroj: 531-09-2-1-20-2 od 9. travnja 2020. te je odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika odbijena ...

48
UsII 96/2021-9; 7.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Točkom 1. izreke osporavanog rješenja tuženika poništena je odluka o odabiru od 7. siječnja 2021. u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: B1 , predmet nabave: izvođenje radova na izgradnji Ekonomske škole Vukovar, naručitelja Grada Vukovara. Točkom 2. izreke rješenja nalože ...

49
Usž 1031/2021-2; 7.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev za poništenja rješenja M. f. R. , Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak i rješenja M. f. R. , Porezne uprave, Područnog ureda Pazin. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena pr ...

50
Usž 702/2021-2; 7.4.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-411-10/18-01/18, urbroj: 513-04-20-2 od 22. srpnja 2020. godine. 2. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog st ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a