Poredano po:

Broj dokumenata: 11191

1
Usž 1250/2024-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-141-02/18-01/03399028190, URBROJ: 341-99-05/3-18-009128 od 27. veljače 2019. i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., KLASA: UP/I-141-02/18-01/03399028190, URBROJ: ...

2
Usž 2147/2023-2; 18.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-02/22-1/178, URBROJ: 513-04-22-2 od 31. svibnja 2022. Navedenim rješenjem je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Ministarstva financija...

3
Usž 3254/2023-4; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-561-05/22-03/41, urbroj: 522-4/1-1-2-22-7 od 17. studenoga 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja S.-d. županije, Upravnog ...

4
Usž 1231/2024-2; 10.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-4257/23-11 od 25. siječnja 2024. daje se suglasnost Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi l.-s. za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti iz članka 96. stavka 1. točke 7. Zakona o polici...

5
Usž 3036/2023-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtijev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/I-471-01/23-07/31, URBROJ: 513-02-6002/10-23-2 od 16. ožujka 2023. kojim je tužitelju utvrđena posebna naknada za nezakonito obavljanje djelatnosti bez konc...

6
Usž 583/2024-2; 4.4.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-224-04/21-01/45, URBROJ: 511-01-203-22-6 od 26. srpnja 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Policijske uprave o.-b. broj: 511...

7
Usž 3158/2023-2; 28.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-18/22-01/207, URBROJ: 513-04-23-4 od 2. veljače 2023. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezn...

8
Usž 3129/2022-2; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-03/20-01/673, urbroj: 338-01-06-05-20-03 od 6. studenog 2020. i zahtjev tužiteljice za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporav...

9
Usž 800/2024-5; 27.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa, UP/II-551-06/23-08/68, ur.broj: 524-11-02/6-23-2 od 29. lipnja 2023. te vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjav...

10
Usž 3308/2023-2; 21.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Označenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-02/19-01/417, URBROJ: 513-04-19-2 od 30. rujna 2019. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ure...

11
Usž 3379/2023-2; 21.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/21-01/227, URBROJ: 513-04-22-4 od 7. ožujka 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezne...

12
Usž 2473/2023-2; 21.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/I-471-01/22-11/57, URBROJ: 513-02-8008/3-22-1 od 3. studenoga 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija,...

13
Usž 159/2024-3; 20.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-02/22-01/03020202271, urbroj: 341-99-05/3-22-3186 od 3. travnja 2023., te vraćanje predmeta tuženiku na ponovni postupak. 2.              Navedenim rješenjem tuženika uvažena je žalba tuži...

14
Usž 311/2024-2; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.      Pobijanom presudom poništena su rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-04/21-01/41, urbroj: 338-01-21-05-21-03 od 22. ožujka 2021. i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda u Z., Odjela za zdravstveno osiguranje-1, klasa: UP/I-5...

15
Usž 1150/2023-2; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda S., klasa: UP/I-471-01/22-11/35, urbroj: 513-02-8008/13-22-1 od 9. lipnja 2022., a podredno za oglašavanjem ništavim ...

16
Usž 725/2024-3; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 8 UsI-2744/23-6 od 27. studenog 2023. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio poništenje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Šibensko-kninske, Službe upravnih poslova, d...

17
Usž 1890/2023-4; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom usvojen je tužbeni zahtjev i poništeno rješenje tuženika, KLASA: UP/II-114-04/22-02/41, URBROJ: 511-01-158-22-5 od 29. travnja 2022., odbijena je žalba Ravnateljstva policije protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Odjela prvostupanjskog di...

18
Usž 715/2024-3; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 8 UsI-2284/23-5 od 17. studenoga 2023. poništeno je rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/21-01/1030, urbroj: 513-04-23-2 od 7. srpnja 2...

19
Usž 723/2024-3; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 10 UsI-1946/2023-5 od 18. siječnja 2024. poništeno je rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/22-01/301, urbroj: 513-04-23-2 od 14. kolovo...

20
Usž 716/2024-3; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 8 UsI-1874/23-4 od 17. studenog 2023. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/22-...

21
Usž 717/2024-3; 14.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 8 UsI-1750/23-4 od 17. studenog 2023. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zatražio poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-41...

22
Usž 2755/2023-2; 8.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Označenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-01/20-01/75, URBROJ: 513-04-22-2 od 2. lipnja 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja podnesena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva...

23
Usž 3794/2023-3; 8.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, poništeno je rješenje tuženika KLASA: UP/II-121-01/23-01/1, URBROJ: 2177/2-22-2 od 14. srpnja 2023., a točkom II. izreke je poništeno rješenje P.-s. županije., U. o. z. p. u., g. i z. o. KLASA: UP/I-121-01/23-01/14, URBROJ: 2177/07-07/...

24
Usž 169/2024-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom prvostupanjskom presudom odbija se tužbeni zahtjev u kojem tužitelj traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-050-02/21-01/5, urbroj: 443-01-18-21-1 od 29. ožujka 2021. Tim rješenjem tuženika je odbijen prigovor tužitelja izjavljen na odgovor Višeg tržišnog in...

25
Usž 1835/2023-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/19-01/198, urbroj: 513-04-21-2 od 4. siječnja 2021. i poreznog rješenja Minista...

26
Usž 2864/2023-5; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 6 UsI-871/23-5, od 28. lipnja 2023. odbačena je tužba tužitelja podnesena protiv rješenja tuženika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-996-02/23-02/01, urbroj: 326-01-60-62-23-38, od 10. ožujka 2023.,...

27
Usž 3134/2023-3; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 8 UsI-713/2021-8 od 28. rujna 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-410-01/19-01/48, urbroj: 2163/1-18-09/1-20-02 od 14. listopada 2020. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2. ...

28
Usž 689/2024-3; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2030/21-20 od 18. listopada 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/21-01/170, urbroj: 566-01/8-21-3 od 12. svibnja 2021. 2.              Protiv navedene presud...

29
Usž 734/2024-3; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 1 UsI-620/2023-6 od 20. prosinca 2023. odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži poništenje rješenja tuženika Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Središnjeg ureda, Sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-11...

30
Usž 741/2024-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbija se prijedlog tužitelja za izdavanje privremene mjere kojom bi se odgodio rok predaje vozačke dozvole do donošenja odluke u upravnom sporu. 2.              Protiv navedenog rješenja tužitelj u bitnom podnosi žalbu zbog svih razl...

31
Usž 634/2024-2; 6.3.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, broj: 511-12-19-UP/I-888/22 od 7. prosinca 202...

32
Usž 1299/2023-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Označenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-102-05/22-01/62, URBROJ: 344-222/4-22-07 od 22. rujna 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja H. z. z. ...

33
Usž 1877/2023-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je dio tužbenog zahtjeva kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-114-04/22-02/52, URBROJ: 511-01-158-22-5, od 25. svibnja 2022. kojim se odbijaju žalbe D. L. i načelnika PU v.-s. izjavljene protiv rješenja Prvostupa...

34
Usž 3672/2023-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-05/21-01/117, urbroj: 513-04-22-2 od 27. svibnja 2022. kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene presude tužiteljica je podn...

35
Usž 3547/2023-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-114-04/23-02/8, urbroj: 511-01-158-23-4 od 31. siječnja 2023, kao i dopunsko rješenje o trošku MUP-a RH, Uprave za ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudo...

36
Usž 3947/2023-2; 29.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-01/22-11/38, urbroj: 513-02-7005/4-22-8 od 3. studenog 2022., kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene presud...

37
Usž 355/2024-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-02/22-03/06859246982, urbroj: 341-99-06/2-22-6805 od 30. siječnja 2023. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda...

38
Usž 2481/2023-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.                Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/21-01/266, urbroj:513-04-22-2 od 5. listopada 2022. i rješenja  Min...

39
Usž 3545/2023-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Drugostupanjskog disciplinskog suda, KLASA: UP/II-114-04/22-01/16, URBROJ: 513-02-8988-23-4 od 19. siječnja 2023., te je odbije...

40
Usž 860/2023-3; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-551-07/20-01/928, URBROJ: 524-08/2-20-2 od 5. studenoga 2020. i rješenja Centra za socijalnu skrb Z., Podružnice Č., KLASA: UP/I-551-07/18-01/37, URBROJ: 534-115-05/02-18...

41
Usž 516/2024-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-01/21-01/75, URBROJ: 513-04-23-2 od 20. travnja 2023. te je odbijen zahtjev tužite...

42
Usž 1746/2022-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/20-01/194, urbroj: 513-04-21-2 od 14. srpnja 2021. (točka I. i...

43
Usž 1993/2023-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda poništava se rješenje tuženika, klasa: UP/II-114-04/22-02/32, urbroj: 511-01-158-22-5 od 29. travnja 2022. (točka I. izreke). U točki II. izreke te presude se odbija kao neosnovana žalba načelnika Policijske uprave p.-s. izjavljena pro...

44
Usž 3035/2023-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda se u točki I. izreke poništava rješenje tuženika klasa: UP/II-415-05/22-01/57, urbroj: 513-04-22-4 od 22. rujna 2022. i rješenje Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Z., Carinskog ureda Z., klasa: UP/I-410-19/21-19/62919, u...

45
Usž 912/2023-2; 28.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: NK-UP/II-114-04/22-02/84, urbroj: 511-01-158-22-4 od 4. srpnja 2022. (točka I. izreke). U točki II. izreke te presude se odbija zahtjev tužitelja za naknadu troškova upr...

46
Usž 3441/2023-2; 22.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-02/22-01/363, urbroj: 513-04-22-2 od 3. studenog 2022., kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene presude tužite...

47
Usž 2445/2023-2; 22.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje rješenja tuženika KLASA: UPII-114-04/22-01/12, URBROJ: 513-02-8988-22-3 od 1. prosinca 2022. te rješenja Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinske uprave, Prvostupanjskog discipli...

48
Usž 273/2022-4; 21.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 140-02/20-01/03395854321, urbroj: 341-99-05/3-20-9809 od 13. travnja 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika uvažena je žalba tuži...

49
Usž 1758/2023-2; 21.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3175/21-8 od 7. ožujka 2023. poništeno je rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/20-01/447, urbroj: 513-04-21-3 od 31. kolovoza 2021...

50
Usž 2402/2023-2; 21.2.2024 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom u točki I. izreke daje se suglasnost Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Carinskoj upravni, Područnom carinskom uredu R. za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti iz članka 99. stavka 1. alineje 5. i teške povrede službene d...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Trgovački sudovi
Općinski sudovi
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a