Poredano po:

Broj dokumenata: 6428

1
Usž 2588/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda obustavljen je upravni spor koji je tužitelj inicirao zbog propuštanja postupanja tuženika po njegovom zahtjevu za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Spor je obustavljen jer je 21. siječnja 2021. tuženik obavijestio sud da je odlučio o ...

2
Usž 267/2021-2; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-224-02/18-01/2165, URBROJ: 511-01-203-18-2 od 2. travnja 2019. (točka I izreke) te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II izreke). 2. Predmetnim ...

3
Us II 264/2021-6; 10.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika odbačena je, zbog nedostatka pravnog interesa, žalba tužitelja izjavljena protiv odluke o poništenju postupka javne nabave naručitelja Centra za gospodarenje otpadom K. ž. K. d.o.o. (dalje: naručitelj), broj: 58-1/2021 od 25. lipnja 2021., u otvorenom ...

4
Usž 1135/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-20/17-01/1459, urbroj: 513-04-19-2 od 22. srpnja 2019. i rješenje M. f. P. , klasa: UP/I-410-20/2015-001/00853, urbroj: 513 ...

5
Usž 1188/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje Ministarstva obrane, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II 805-07/18-05/3, urbroj: 512M-0201-18-2 od 19. veljače 2018. i predmet vraćen na ponovni postupak te je tuženiku nalože...

6
Usž 852/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-01/17-01/28, urbroj: 513-04/18-02 od 31. listopada 2018. kao i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2. Rješenjem tuženika od 31. listopada 2018. odbijena je tu ...

7
Usž 1414/2020-3; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-415-01/16-01/411, urbroj: 513-04-19-3 od 20. rujna 2019. i rješenje M. f. P. , klasa: UP/I-415-02/2009-01/93, urbroj: 513-07- ...

8
Usž 1496/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-410-20/18-01/1204, urbroj: 513-04-19-2 od 23. listopada 2019. i rješenja M. f. P. , klasa: B2 ...

9
Usž 2134/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-411-10/19-01/56, urbroj: 513-04-19-2 od 24. rujna 2019. i rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Ureda za velike porezne obveznike, Ispostave za velike porezne obveznike Osij...

10
Usž 4473/2020-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno naznačenom prvostupanjskom presudom odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-640-03/17-01/0349, urbroj: 355-06-04-20-0027 od 30. travnja 2020. (točka I. izreke), U točki II. izreke te presude se odbija zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2. ...

11
Us II 145/2021-6; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. U konkretnoj upravnoj stvari Upravni sud u Zagrebu se svojim rješenjem poslovni broj: UsI-1017/21-2 od 14. travnja 2021. godine oglasio stvarno nenadležnim za postupanje i predmetnu tužbu tužitelja ustupio ovom Sudu na odlučivanje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. 2. Točkom 1. iz ...

12
Usž 2214/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-410-23/18-01/425, urbroj: 513-04-20-2 od 29. travnja 2020. 2. Rješenjem tuženika je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvats ...

13
Usž 2652/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-354/19-10 od 15. travnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-471-02/18-01/301, urbroj: 513-04/18-2 od 31. listopada 2018. 2. Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Varaždin, ...

14
Usž 2679/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika klasa: UP/II-410-19/18-01/11, urbroj: 513-04-20-3 od 9. lipnja 2020. uvažena je tužiteljeva žalba te je poništeno rješenje M. f. P. , klasa: UP/I-410-19/15-02/131, urbroj: 513-07-01-05/17-08 od 14. prosin ...

15
Usž 2793/2021-3; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/I-550-06/20-07/94, urbroj: 524-07-2/9-20-2 od 31. prosinca 2020. 2. Navedenim rješenjem tuženika tužiteljici je naređen prekid pružanja socijalne usluge smještaja starijim i teško bo ...

16
Usž 2805/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 6 UsIpor-94/19-7 od 15. studenoga 2019. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-20/15-01/2605, urbroj: 513-04-19-2 od 21. ožujka 2019. (točka I. izreke), poništeno je rješenje Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Dalmaci...

17
Usž 2818/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Odbora za državnu službu, klasa: UP/II-112-07/20-01/455, urbroj: 566-01/14-20-2 od 9. lipnja 2020. 2. Navedenim rješenjem tuženika od 9. lipnja 2020. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Minist ...

18
Usž 2826/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/I-224-02/19-01/5166, urbroj: 511-01-203-20-4 od 3. srpnja 2020. te je u točki II. izreke naloženo tuženiku da odluči o zahtjevu tužiteljice u roku od 60 dana od dana dostave pravomoćne presude. U točki III. ...

19
Usž 2899/2021-2; 9.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-471-02/17-01/386, urbroj: 513-04-19-2 od 29. travnja 2019. i rješenja M. f. P. , klasa: UP/I-471-02/14-01/125, urbroj: 513-07-01-17- ...

20
Usž 3251/2020-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2771/19-11 od 18. lipnja 2020. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost, klasa: UP/I-804-09/19-01/14, urbroj: 50439-00-03/4-19-01 od 23. srpnja 2019. (točka I. izreke presude), te je odbije...

21
Usž 3359/2020-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 10 UsI-1074/2018-29 od 8. lipnja 2020. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi oglašavanja ništavim rješenja G. R. G. , klasa: UP/II-080-07/18-01/227, urbroj: 2170/01-09-22-18-10 od 28. lipnja 2018. (točka I. izreke presude) t ...

22
Us II 211/2021-9; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika, Povjerenika za informiranje, povodom žalbe U. F. poništeno je rješenje Hrvatske gospodarske komore, klasa: 008-02/19-04/13, urbroj: 311-02-02-02/47-21-7 od 1. veljače 2021. te je predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. 2. Tužitelj u tužb ...

23
Us II 234/2021-9; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Točkom I. osporenog rješenja odbijena je žalba tužitelja A4 , točkom II. odbijena je žalba žalitelja Dalekovod d.d., Zagreb, a točkom III. odbijen je zahtjev žalitelja A4 , za naknadom troškova žalbenog ...

24
Us II 268/2021-9; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika povodom žalbe Z. p. I. d.o.o. i Adria grupa d.o.o. točkom 1. izreke poništena je Odluka o odabiru klasa: 406-01/21-01/12, urbroj: 2176/05-01/1-21-14 od 6. svibnja 2021. donesena u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: B1 , pre ...

25
Usž 1167/2021-3; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 5 UsI-1038/2020-9 od 29. siječnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika M. f. R. , Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/20-01/132, urbroj: 513-04-20 ...

26
Usž 1319/2021-4; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-23/18-01-672, URBROJ: 513-04-20-2 od 19. ožujka 2020. godine (rješenje o ispravku, poslovn...

27
Usž 1897/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-104/20-7 od 22. veljače 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo, klasa: UP/II-701-03/18-01/19, urbroj: 514-05-01-01-02/2-19-02 od...

28
Usž 1924/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-63/20-6 od 5. siječnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika M. f. R. , Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/18-01/1007, urbroj: 513-04-19-2 od 1 ...

29
Usž 2302/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/18-01/455, URBROJ: 513-04-20-2 od 22. siječnja 2020. i rješenja Ministarstva financija, Pore...

30
Usž 2394/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, broj: 511-12-19-UP/I-10/317-2020 od 23. prosinca 2020. 2. Osporenim rješenjem tuženik ...

31
Usž 2560/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-244/20-7 od 23. veljače 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika M. f. R. , Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/19-01/816, urbroj: 513-04-19-2 od 2 ...

32
Usž 2593/2021-2; 8.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave sisačko-moslavačke, Policijske postaje Novska, broj: 511-10-11-05-UP/I-61/2020 od 13. srpnja 2020., a točkom II. izreke odbijen...

33
Usž 3657/2020-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-502-04/19-01/159, urbroj: 338-01-06-05-19-03 od 26. studenog 2019., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Split, klasa: U...

34
Usž 4572/2020-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-02/19-03/00050001683, urbroj: 341-99-06/2-19-7528 od 29. svibnja 2020. 2. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ...

35
Usž 4775/2020-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1915/19-14 od 19. listopada 2020., odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-02/19-01/03226270766, urbroj: 341-99-05/3-19-000949 od 23. rujna 2019. i...

36
Usž 2037/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA:UP/II 140-10/20-05/03433887654, URBROJ:341-99-11/2-20-3210 od 13. svibnja 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura...

37
Usž 2277/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 561-01/20-01/419, urbroj: 512-2501-20-2 od 6. listopada 2020. i utvrđivanja statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za period od mjeseca svibnja 1990. do 16. siječnja 1991. (točka 1. izreke). Pod ...

38
Usž 2499/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda,odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA:UP/II 141-02/20-01/03349162287, URBROJ:341-99-05/3-20-2388 od 7. travnja 2020. 2. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelji ...

39
Usž 2763/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-561-01/20-01/389, urbroj: 512-2501-20-2 od 1. listopada 2020. i rješenja Ministarstva obrane, Uprave za ljudske resurse, Područnog odjela za poslove obrane Zagreb, klasa: UP/I-561-01/19-01/1003, urbroj: 51...

40
Usž 2832/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, točkom I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA:UP/II 502-03/20-01/893, URBROJ:338-01-06-05-21-02 od 18. veljače 2021. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, R...

41
Usž 679/2021-2; 7.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, točkom I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA:UP/II 503-01/19-01/51, URBROJ:338-01-06-05-19-02 od 25. rujna 2019. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regi...

42
Usž 2521/2019-5; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, KLASA: UP/II-943-04/14-01/131, URBROJ: 514-05-02-01-02-18-02 od 9. veljače 2018., kojim rješenjem je odbijena žalba Hrvatskih autocesta d.o.o., A3 i tužitelja, ...

43
Usž 2696/2020-3; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Klasa: UP/II-361-05/15-26/853, Urbroj: 531-05-2-2-1-15-2 od 1. srpnja 2015., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavl...

44
Usž 2725/2020-3; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Područni ured Split, Ispostava u Zadru, Građevinska inspekcija, Klasa: UP/I-362-02/19-02/984, Urbroj: 443-14-1-3-4-19-2 od 28. rujna 2019., koji...

45
Usž 2999/2020-3; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-362-02/20-02/114, URBROJ: 443-02-02-19/11-20-1 od 3. veljače 2020., kojim je tužitelju kao vlasniku naloženo uklanjanje građevina izgrađenih na k.č.br. B1 k.o. Kavran, odno ....

46
Usž 3111/2020-2; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-350-05/19-08/154, URBROJ: 531-09-2-1-19-2 od 14. listopada 2019. (točka I izreke), poništeno je rješenje G. Z. , Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, O ...

47
Usž 4285/2020-4; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-942-01/18-01/25, URBROJ: 514-05-02-01-02/17-19-11 od 19. prosinca 2019. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv djelomičnog rješenja Ureda državne uprave u Dubrovačko-n...

48
Usž 30/2021-2; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-371-01/20-01/02, URBROJ: 510-05-01-01/01-20-02 od 27. veljače 2020. 2. Predmetnim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Osječko-b ...

49
Usž 23/2021-2; 3.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-05/20-26/52, URBROJ: 531-09-2-20-2 od 6. svibnja 2020. i rješenja Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjsk...

50
Us II 236/2021-7; 2.9.2021 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika odbačena je tužiteljeva žalba protiv odluke o odabiru od 31. svibnja 2021. zbog nedostatka pravnog interesa. 2. Tužitelj podnosi tužbu smatrajući da je tuženik, na nepravilno utvrđeno činjenično stanje, pogrešno primijenio Zakon o općem upravnom postupku („Narodne ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a