Poredano po:

Broj dokumenata: 9807

1
Usž 1659/2023-2; 11.7.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-363-03/20-04/254, URBROJ: 531-07-01-01/07-22-2 od 31. ožujka 2022. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba tuž...

2
Usž 3431/2021-4; 5.7.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Tužitelj je podnio žalbu protiv uvodno naznačene presude Upravnog suda u Zagrebu, kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II-140-02/20-01/03244848726, urudžbeni broj: 341-99-05/3-20-6869 od 16. l...

3
Usž 527/2023-2; 5.7.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: UsI-1341/2022-4 od 25. listopada 2022., odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: 141-02/22-03/01051123463, URBROJ: 341-99-06/2-22-002117 od 20. svibnj...

4
Usoz 43/2023-11; 29.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1. Podnositelj obavijesti predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. - dalje: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o komunalnom redu G. S. , donesene na ...

5
Usž 643/2023-2; 14.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Broj: 511-19-40/9-UP/I-1018/2021 od 2. lipnja 2021. 2.              Rješenjem tuženika ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola serijski broj …izdana na ime tužitelja (točka 1.) te je naloženo tužitelju vozačk...

6
Usž 2146/2022-2; 7.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom je u točki I. izreke odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave D.-n., Postaje pomorske policije D., broj: 511-03-15-UP/I-3/I-2020 od 5. studenog 2020. U točki II. izreke odbijen je kao neosn...

7
Usž 3521/2022-2; 7.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II 141-02/19-03/01230418160, URBROJ: 341-99-06/2-19-7563 od 19. siječnja 2021. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja prvostupanjskog javnopravno...

8
Usž 1979/2022-2; 2.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-361-05/20-26/637, URBROJ: 531-07-01-03/09-21-3 od 13. srpnja 2021., kojim je ...

9
Usž 899/2023-2; 1.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom  odbijen je tužbeni zahtjev  za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/22-01/122, URBROJ: 512-2501-22-2 od 25. svibnja 2022. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Uprave za ljudske potencijale, Sektor...

10
Usž 1745/2023-2; 1.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-502-03/22-01/101, URBROJ: 338-01-06-05-22-06 od 14. lipnja 2022. i rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda O., Područne službe P., KLASA UP/I-502-03/21-02/116, URBROJ: 338-11-02-...

11
Usž 1242/2022-5; 1.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/17-01/125, urbroj: 514-04-02-01-01/07-21-02 od 11. siječnja 2021. (točka I. izreke) te naloženo tužitelju da zainteresiranoj osobi V. A. M...

12
Usž 3176/2022-2; 1.6.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-562-02/21-01/1331, URBROJ: 522-4/1-1-2-22-6 od 8. veljače 2022. (točka I izreke), poništeno je rješenje prvostupanjskog javnopravnog tijela, P.-g. županije, Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, KLASA: UP/I-562-...

13
Usž 1375/2023-2; 25.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/19-01/189, urbroj: 514-04-02-01-01/08-22-03 od 7. siječnja 2022. i tužitelju je naloženo da zainteresiranoj osobi Y. W., naknadi trošak upravnog spora ...

14
Usž 3624/2022-3; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-551-06/22-08/33, URBROJ: 524-11/1-22-2 od 29. ožujka 2022., poništenje rješenja Centra za socijalnu skrb P., KLASA: UP/I-551-06/22-02/1, URBROJ: 2176-135-03-04-22-6 od 18. veljače...

15
Usž 3535/2022-3; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-502-03/21-01/129, URBROJ: 338-01-06-05-21-02 od 12. svibnja 2021. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjav...

16
Usž 1876/2023-2; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-217-02/21-04/888, urbroj: 511-021-204-22-4 od 12. listopada 2022., te prihvaćanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za stalni boravak u Republici Hrvatskoj, odnosno podredno za vraćanje predmeta ...

17
Usž 3925/2022-2; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/21-01/676, URBROJ: 338-01-06-05-21-02 od 8. prosinca 2021. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguran...

18
Usž 3972/2022-2; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/21-03/03619455124, URBROJ: 341-99-06/2-21-226 od 7. travnja 2021. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko o...

19
Usž 452/2023-2; 24.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave O.-b., Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Službe za upravne poslove, broj: 511-07-18/06-UP/I-874/2022 od 6. srpnja 2022. 2. ...

20
Usž 350/2023-2; 23.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, broj: 511-06-04-UP/I-8/51-22.M.A. od 30. lipnja 2022., kojim se tužitelju ukida i oduzima vozačka dozvola opisanog serijskog broja, uz obvezu predaje iste nadležnom tijelu u roku od 8...

21
Usž 4605/2022-2; 18.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/22-02/53, urbroj: 443-02-02-17-22-2 od 16. veljače 2022., kojim je tužiteljici kao investitoru naloženo uklanjanje izvedene gradnje na kč.br. 1139/2 k.o. M. i to temeljne pl...

22
Usž 783/2022-2; 18.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba koju je tužiteljica podnijela radi šutnje uprave, a kojom predlaže naložiti tuženiku kao operatoru da u roku od 30 dana donese odluku povodom izjavljenog prigovora. 2.              Protiv navedenog rješenja tužiteljica je pod...

23
Usž 1459/2023-2; 18.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/19-26/829, urbroj: 531-09-2-19-2/DŽL od 24. listopada 2019. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za pro...

24
Usž 1850/2023-2; 17.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/22-04/03221058189, URBROJ: 341-99-05/3-22-7132, broj spisa: 758969 od 23. studenog 2022. i naknadu troška upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je tužite...

25
Us II 66/2023-5; 17.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Tužitelj je dana 26. travnja 2023. podnio ovom Sudu tužbu u kojoj navodi da tuženik nije odlučio o njegovoj žalbi ponesenoj 16. veljače 2023., odnosno da eventualno doneseno rješenje povodom predmetne žalbe nije dostavio tužitelju, pa predlaže da ovaj Sud nakon provedenog postupka do...

26
Usž 703/2023-3; 17.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-944-07/17-01/15, urbroj: 514-04-02-01-01/07-21-02 od 17. lipnja 2021., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u  S.-d. županij...

27
Usž 1780/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 551-08/22-01/03130479121, URBROJ: 341-99-01/1-22-6830 od 9. studenog 2022. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ...

28
Usž 1305/2023-2; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.      Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-502-03/22-01/366, urbroj: 338-01-06-05-22-02 od 4. srpnja 2022. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., klasa: UP/I-502-03/22-02/1167, ur.broj: 338-21-02-02-22-4 o...

29
Usž 2595/2022-3; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-217-02/21-04/559, URBROJ: 511-01-204-21-5 od 13. prosinca 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja...

30
Usž 2972/2022-3; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/21-03/03430841661, URBROJ: 341-99-06/2-21-6867 od 10. rujna 2021. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsk...

31
Usž 3541/2022-4; 10.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-217-02/21-20/346, URBROJ: 511-01-204-21-4 od 30. prosinca 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja za odobr...

32
Usž 1587/2022-3; 9.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Rješenjem prvostupanjskog suda je odbačena tužba tužitelja protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-325-08/16-01/1470, URBROJ: 517-07-2-2-20-2 od 21. listopada 2020., kojim rješenjem je poništeno rješenje  Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo...

33
Usž 646/2023-2; 9.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužitelja je odbačena pozivom na odredbu članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., dalje: ZUS). 2.              Tužitelj u žalbi navodi da je sud u obrazlož...

34
Usž 868/2023-3; 9.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju troškove spora u iznosu od 829,52 EUR/6.250,00 kn, u roku od 15 dana od dana dostave pravomoćnog rješenja. 2.               Tužitelj je protiv navedenog rješenja prvostupanjskog upravnog suda ...

35
Usž 266/2023-2; 4.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-114-04/22-02/71, URBROJ: 511-01-158-22-4 od 15. srpnja 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova ...

36
Usž 2983/2022-3; 4.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 141-02/21-01/03136695251, URBROJ: 341-99-05/3-21-4793, od 21. srpnja 2021. te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika od 21. srpnja ...

37
Usž 1753/2022-2; 4.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda pod točkama I. i II. izreke  poništeno je rješenje tuženika klasa: UP/II-361-05/20-26/374, urbroj: 531-07-01-03/09-21 od 21. svibnja 2021. i rješenje S.-d. županije Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava H., klasa: UP/I 361-02/12...

38
Usž 625/2023-3; 4.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke poništeno je rješenje tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/19-01/03437139136, URBROJ: 341-99-05/3-19-001604 od 5. ožujka 2019., a u točki II. izreke presude poništeno je rješenje Hrva...

39
Usž 47/2023-2; 3.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-942-01/19-01/383, URBROJ: 514-04-02-01-01/07-22-09 od 8. veljače 2022. Navedenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z.,...

40
Usž 1426/2022-2; 3.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, broj: 511-19-22/5-UP/I-2848/2020 od 12. siječnja 2021. godine (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troška upravnog spora (točka II. izreke). 1.1.            ...

41
Usž 735/2023-2; 3.5.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika,  broj: 511-12-19-UP/-395/22 od 23. svibnja 2022. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora. 2.               Rješenjem tuženika tužitelju je oduzeta vozačka dozvola serijskog broja: …, za ...

42
Usž 4115/2022-2; 27.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/21-02/491, urbroj: 531-07-01-03/02-22-3 od 22. ožujka 2022., a rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravn...

43
Usž 704/2023-2; 27.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenje tuženika, klasa: UP/II-350-05/22-08/16, urbroj: 2163-18-09/2-22-02 od 3. lipnja 2022. (točka I. izreke), odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izr...

44
Usž 3085/2022-2; 26.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-06/20-01/03296140442, URBROJ: 341-99-05/3-20-9701 od 11. listopada 2021. 2.              Osporenim rješen...

45
Usž 64/2023-3; 26.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev predlagatelja izvršenja za izvršenjem presude Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 14 UsI-449/22-4 od 26. svibnja 2022. 2.              Predlagatelj žalbom osporava rješenje zbog bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno ili ...

46
Usž 3979/2022-2; 26.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtijev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-471-01/22-11/18, URBROJ: 513-02-8008/18-22-1 od 21. ožujka 2022. kojim je tužitelju utvrđena posebna naknada za nezakonito obavljanje djelatnosti bez k...

47
Usž 4585/2022-2; 26.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/21-03/0503474793, URBROJ: 341-99-06/2-21-9677 od 25. svibnja 2022. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u K., KLASA: UP/I 140-02/21-03/05034747934, URBR...

48
Usž 2545/2022-3; 26.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenjem rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, KLASA: UP/II 143-02/21-01/03327161588, URBROJ: 341-99-05/3-21-7649 od 18. listopada 2021. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguran...

49
Usž 2623/2022-3; 26.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-551-06/20-08/55, URBROJ: 519-08/11-20-2 od 6. svibnja 2020. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb S., Po...

50
Usž 2707/2022-3; 26.4.2023 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/19-01/03456205951, URBROJ: 341-99-05/3-19-5084 od 12. rujna 2019. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba t...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava (HRV)
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a