Poredano po:

Broj dokumenata: 8827

1
Usoz-110/22-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

2
Usoz-112/22-6; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

3
Usoz-119/21-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

4
Usoz-122/21-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

5
Usoz-129/20-10; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

6
Usoz-148/20-15; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

7
Usoz-69/21-10; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke...

8
Usoz-70/20-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

9
Usoz-71/21-7; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

10
Usoz-73/19-15; 24.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

11
Usž 3302/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-112-02/22-01/1, URBROJ: 2158-12-22-1 od 7. ožujka 2022. kojim je odbijena tužiteljeva žalba izjavljena protiv rješenja Općine Č., Upravnog odjela za up...

12
Usž 3419/2022-2; 13.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-034-4/21-02/11, URBROJ: 333-13-21-3 od 30. srpnja 2021. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje odobrenja za samostalan rad i upis u Registar fi...

13
Usž 3220/2021-5; 5.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporavanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika I. Povjerenstva za žalbe, KLASA:UP/II-217-02/20-06/172, URBROJ:317-20-2 od 12. veljače 2021., te odbijen zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske...

14
Usž 3222/2021-4; 4.10.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda, točkom I izreke, poništeno je rješenje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: UP/II- 555-05/20-03/55, URBROJ: 524-08/3-21-1 od 4. siječnja 2021.Točkom II izreke presude poništeno je rješenje Centra za socijalnu sk...

15
Usž 1239/2022-3; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 7 UsI-3299/21-2 od 13. prosinca 2021. odbačena je tužba te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.               Tužitelj je podnio žalbu protiv rješenja zbog pogrešne primjene materijalnog i procesnog prava...

16
Usž 3287/2022-3; 29.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-342-12/21-1/24940, URBROJ: 530-2-1-2-2-1-21-2 od 18. prosinca 2021. kojim je određen upis brisanja brodice u vlasništvu tužitelja. 2.              Proti...

17
Usž 1582/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, klasa: UP/II-040-01/20-02/04, urbroj: 514-04-01-01/1-20-02 od 25. studenog 2020. (točka I. izreke) te se odbija zahtjev tužitelja za naknadu troško...

18
Usž 3574/2022-2; 28.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci poništeno je rješenje Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/16-01/101, urbroj: 513-04-20-2 od 6. studenoga 2020. te rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda I., P., ...

19
Usž 3504/2022-4; 27.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 3Usi-8/2022-8 od 18. kolovoza 2022. odbijen je zahtjev tužitelja za izvršenje presude tog suda poslovni broj 3Us I-392/2022-13 od 12. svibnja 2022. 2.              Navedenom presudom je bilo poništeno rješenje tuženika Ministarstva ob...

20
Usž 1245/2022-2; 27.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Sektora za strance i međunarodnu zaštitu, Službe za stra...

21
Usoz-17/2022-9; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

22
Usoz-18/22-6; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

23
Usoz-19/22-9; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u povodu pr...

24
Usoz-21/22-7; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

25
Usoz-44/2021-17; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku o...

26
Usoz-76/22-7; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ljiljane Karlovčan-Đurović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić Babić i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

27
Usoz-81/22-8; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

28
Usoz-85/21-13; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan Đurović i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

29
Usoz-92/21-8; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničar...

30
Usoz-95/22-8; 26.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postupku ...

31
Usž 1966/2022-3; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Državnog inspektorata, Sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/I-336-02/20-01/41, urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 30. travnja 2020.,  a točkom II. izreke odbijen je zahtjev ...

32
Usž 2189/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/21-01/57, urbroj: 513-04-21-2 od 25. kolovoza 2021. i rj...

33
Usž 3079/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 5 UsI-238/2022-6 od 2. svibnja  2022. odbačena je tužba tužitelja kojom je isti zatražio poništenje rješenje tuženika, klasa: 406-01/21-01/41, urbroj: 2125/03-02-22-12 od 14. siječnja 2022., kojim je odbačen, kao nedopušten, prigovor t...

34
Usž 3105/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:  8 UsI-706/22-6  od 8. lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-10/21-01/801, urbroj: ...

35
Usž 3115/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u  Splitu poslovni broj: 8 UsI-508/22-10 od 18. svibnja 2022.  odbijen je tužbeni zahtjev kojim se traži  poništenje rješenja  Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda S., klasa: UP/I-471-01/22-11/1, urbroj...

36
Usž 3151/2022-2; 21.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:  6 Us I-1896/21-7 od 29. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/19-01/359, urbroj...

37
Usž 1483/2022-3; 20.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, broj: 511-19-40/9-UP/I-1078/4-2019 od 2. kolovoza 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Osporavanim rješenjem tuženika, ispravljenim rješenjem istog tijela, broj: ...

38
Usž 82/2022-3; 20.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom upravnog suda poništena su rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/20-01/564, URBROJ: 338-01-06-05-20-02  od 31. kolovoza 2020. i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., KLASA: UP/I-502-03/20-02/29, URBROJ...

39
Usž 2225/2022-2; 15.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-710-06/21-01/04, urbroj: 514-03-02-03/01-21-03 od 22. veljače 2021. godine kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene presude tužite...

40
Usž 1484/2022-3; 14.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.               Presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave k., Broj: 511-05-06-01-02-UP/I-11/133-2021 od 13. prosinca 2021. 2.              Osporenim rješenjem tuženika točkom 1. izreke odjavljuje s...

41
Usž 2605/2022-2; 14.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-15/20-01/11, urbroj: 513-04-20-2 od 11. svibnja 2020. godine. 2.              Ospo...

42
Usž 970/2022-3; 14.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/19-01/124, urbroj: 513-04-21-2 od 8. listopada 2021. godine i rješenj...

43
Usž 600/2022-2; 13.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje točke IV. izreke rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-06/19-01/61, URBROJ: 338-01-06-05-19-03 od 29. ožujka 2019. Točkom II. izreke ...

44
Usž 183/2022-3; 13.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, Klasa: 141-02/19-03/03485884501, urbroj: 341-99-06/2-19-001286 od 7. listopada 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je ž...

45
Usž 2791/2022-3; 7.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-342-14/20-01/31, urbroj: 530-04-5-3-20-2 od 17. prosinca 2020. te je prvostupanjski sud rješenjem odbio prijedlog tužitelja za prekid spora (točka I. izreke rješenja) i odbio zahtjev tužitelja ...

46
Usž 3081/2022-3; 7.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1284/21-7 od 26. svibnja 2022. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-18/18-01/660, urbroj: 513-04-21-5 od 1. travnja 2021. i rješenje Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda V., Ispostave V., klasa: UP/I...

47
Usž 3082/2022-2; 7.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 25 UsI-3650/2021-6 od 27. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II- 415-01/21-01/88, urbroj: 513-04-21-2 od 27. listopada 2021. i rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezne uprave, Po...

48
Usž 4066/2021-4; 6.9.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II 141-06/19-01/03558270073, URBROJ: 341-99-05/3-19-7713 od 20. studenog 2019. (točka I izreke), poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Z., KLASA: UP/I 141-06/19-01/03558270073, U...

49
Usž 2699/2021-3; 23.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/20-01/03309660295,  URBROJ: 341-99-05/3-20-2944 od 6. svibnja 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u P.1-P.2, KLASA: UP/I 140...

50
Usž 1924/2022-2; 23.8.2022 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženog KLASA: UP/II-502-04/20-01/102, URBROJ: 338-01-06-05-20-03 od 3. rujna 2020.  te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora i troška sudske pristojbe. 2.            ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki kazneni sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a