Poredano po:

Broj dokumenata: 5637

1
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

2
Usoz-76/20-7; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Lidije Vukičević i Dijane Vidović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom ...

3
Usoz-80/18-8; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinje toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene za...

4
Usoz-28/19-7; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Lidije Vukićević i Dijane Vidović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom ...

5
Usoz-57/19-12; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Lidije Vukičević i Dijane Vidović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom zahtjeva M. P...

6
Usoz-109/19-8; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

7
Usoz-56/17-7; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

8
Usoz-86/19-6; 28.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

9
UsII 253/20-8; 9.9.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Točkom I. izreke rješenja tuženika odbijena je žalba tužitelja, a točkom II. zahtjev tužitelja za naknadu troškova kao neosnovan. Protiv rješenja tuženika tužitelj je podnio žalbu u kojoj iznosi kronologiju postupka javne nabave u kojem je sudjelovao kao jedan od ponuditelja. Ističe da je naručitel ...

10
UsII-386/18-7; 17.7.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ane Matacin, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., ko...

11
UsII-354/19-6; 17.7.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ane Matacin, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z₁., k...

12
UsII-515/18-12; 17.7.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Eveline Čolović Tomić, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović i Marine Kosović Marković, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ane Matacin, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., ko...

13
UsII 170/20-5; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Tužitelj tužbenim zahtjevom traži da Sud naloži tuženiku da odluči o njegovom zahtjevu za određivanje mjere osiguranja- privremene mjere koju je zatražio u primjerku svoje žalbe protiv Odluke o poništenju postupka javne nabave naručitelja Grada X1 , KLASA: B3 , URBROJ: 21 ...

14
Usoz-31/20-6; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić-Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Maje Novosel, zapisničarke, u postupku ocjene zakonitost...

15
Usoz-77/19-11; 29.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić Zaninović, te sudske savjetnice Maje Novosel, zapisničarke, u povodu obavijesti L. D. iz K., i zahtjeva A....

16
Usž 1228/2020-2; 9.6.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži poništenje rješenja tuženika od 31. listopada 2019. i vraćanje predmeta na ponovni postupak. Tim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja tijela prvog stupnja od 27. rujna 2019. kojim je odbijen za...

17
UsII-381/18-9; 28.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ljerke Morović Pavić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., protiv t...

18
Usoz-46/20-6; 25.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Mire Kovačić i Dijane Vidović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, povodom prij...

19
Usoz-32/20-4; 25.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Mire Kovačić i Dijane Vidović, članica vijeća, uz sudjelovanje sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene...

20
Usoz-1/20-5; 25.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu zahtjeva Z. J. i...

21
UsII-347/19-11; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ive Lujak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., koj...

22
UsII-473/19-6; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ive Lujak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., koje...

23
UsII-222/19-12; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ive Lujak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., koj...

24
UsII-427/19-5; 15.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek, predsjednice vijeća, Marine Kosović Marković i Senke Orlić Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ive Lujak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Z., koje...

25
Usž-5180/19-4; 13.5.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća te sudske savjetnice Matee Miloloža, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja T. J. iz O., protiv tuženika Hrvatske regulatorn...

26
UsII-29/20-9; 29.4.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Blanše Turić predsjednice vijeća, Borisa Markovića i mr. sc. Mirjane Juričić, članova vijeća, te sudske savjetnice Matee Milolože, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Grad R.-R., R., zastupan po opunomoćeniku D. Š....

27
UsII-135/18-8; 11.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća te sudske savjetnice Matee Miloloža, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H.T. d.d., Z., kojeg zastupa M. B., odvjetnik iz...

28
UsII-35/19-8; 11.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te sudske savjetnice Matee Milolože, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., zastupanog po I. B.,...

29
UsII-243/18-7; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja (1) Hrvatski Telekom (HT), d.d., Z., koj...

30
UsII-307/18-6; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda, Dijane Vidović predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa...

31
UsII-474/19-5; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda, Dijane Vidović predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., koji zastupa ...

32
UsII-288/19-6; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda, Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastup...

33
UsII-316/19-7; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda, Dijane Vidović predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa...

34
UsII-431/19-6; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda, Dijane Vidović, predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., koji zastupa...

35
UsII-335/19-5; 5.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda, Dijane Vidović predsjednice vijeća, Gordane Marušić-Babić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa...

36
UsII-223/18-5; 4.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Gordane Marušić Babić, članica vijeća, te sudske savjetnice Vlatke Petak Vučetić, zapisničarka, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa op...

37
UsII-69/20-5; 4.3.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Gordane Marušić-Babić, članica vijeća, te sudske savjetnice Vlatke Petak Vučetić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., koji zastupa M. ...

38
Usoz 112/2019-7; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o nerazvrstanim cestama Općine K. („Službeni glasnik Općine K. “, broj 4/18, dalje: Odluka) i Odluke o komunalnoj naknadi Općine K. („Službeni glasnik Općine K. “, broj 11/18) pa, kako se jednim zahtjevom može osporavati sa ...

39
Usoz 38/2019-9; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelji su ovom Sudu podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone „ A3 “ u Zadru (Glasnik Grada Z. broj 6/14., dalje: Odluka). Pravni interes za podnošenje zahtjeva (članak 84. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima, Narodne novine, br ....

40
Usoz 45/2019-4; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Podnositelj je podnio tužbu/zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi Općine V.T. , Općinsko Vijeće, KLASA: 023/01/18-01/418, URBROJ: 2197/05-05-19-6 od 30. siječnja 2019. godine. Predmet je zaprimljen u Upravnom sudu u ...

41
Usoz-38/19-9; 28.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Inge Vezmar Barlek predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Mire Kovačić, Dijane Vidović i Senke Orlić Zaninović članica vijeća, te sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu zahtjeva V. V. iz N., i ...

42
Usž 4314/2019-2; 27.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, KLASA: UP/I-342-24/19-03/112, URBROJ: 530-04-5-5-19-4 od 15. svibnja 2019. godine. Ujedno je sud rješenjem ukinuo odgodni učinak tužbe i privremenu mjeru, određeni prethodnim rješenjem prv...

43
Usž 4315/2019-2; 27.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Rješenjem prvostupanjskog suda, točkom I. izreke tog rješenja, određen je odgodni učinak tužbe i odgođeno izvršenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-342-24/19-03/112, URBROJ: 530-04-5-5-19-4 od 15. svibnja 2019. godine. Točkom II. izreke tog rješenja određena je privremena mjera i naloženo tuženiku da...

44
UsII-377/19-7; 27.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Sanje Štefan i Ante Galića, članova vijeća, te sudskog savjetnika Tomislava Jukića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d., Z., kojeg zastupa M. D., mag...

45
Usž 4067/2019-2; 20.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/18-02/326, urbroj: 531-05-2-2-18-2 od 17. prosinca 2018. i rješenja Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje S.-d. županije, Ispostave O., klasa: UP/I-361-02/1...

46
UsII-479/19-6; 13.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Biserke Špoljar, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., koji zastupa I. B. dipl. iur.,...

47
UsII-390/18-6; 13.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Biserke Špoljar, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa ...

48
UsII-158/19-6; 13.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća, te više sudske savjetnice Biserke Špoljar, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Z., kojeg zastupa I. B. dipl....

49
UsII-291/19-8; 13.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, Borisa Markovića i Blanše Turić, članova vijeća te više sudske savjetnice Biserke Špoljar, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., kojeg zastupa I. B. dipl. iur...

50
UsII-361/18-8; 13.2.2020 · Sudske odluke Visokog upravnog suda RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Gordane Marušić-Babić predsjednice vijeća, Dijane Vidović i Biserke Kalauz, članica vijeća, te više sudske savjetnice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., kojeg zastupa opun...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud
Sentence suda EU
Arhiva sentenci

Poveznice na sadržaje:

e-oglasna ploča
Sudska praksa EU-a