Poredano po:

Broj dokumenata: 18219

1
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-613/2005 iz 9.3.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

2
Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-941/1993 iz 24.5.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2017, NN 116-2693/2017

3
Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe i vatrogasci u Ministarstvu unutarnjih poslova (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-88/1993 iz 23.1.1993
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.5.2006, NN 54-1304/2006

4
Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Varaždina (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-30/1994 iz 12.1.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2003, NN 140-2291/2002

5
Javnobilježnički poslovnik (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-692/1994 iz 16.5.1994
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.9.2021, NN 99-1788/2021

6
Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-306/2008 iz 23.1.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 76-1522/2013

7
Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama na morskim brodovima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: FNJ 6-77/1957 iz 6.2.1957
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.1997, NN 59-1183/1996

8
Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad članova posade zrakoplova (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 2-7/1980 iz 11.1.1980
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.3.2000, NN 6-70/2000

9
Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske (50) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1904/1991 iz 31.12.1991
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.6.2015, NN 73-1393/2015

10
Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (45) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 15-335/1992 iz 25.3.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 74-1400/2014

11
Pravilnik o matičnom broju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-664/1992 iz 8.5.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2003, NN 148-2370/2002

12
Pravilnik o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1691/1992 iz 7.10.1992
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2000, NN 78-1392/1999

13
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 62-865/1973 iz 22.11.1973
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.1997, NN 59-1183/1996

14
Pravilnik o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 65-941/1979 iz 21.12.1979
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2009, NN 67-1602/2009

15
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: SFJ 10-222/1990 iz 23.2.1990
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.9.1990, SFJ 52-800/1990

16
Pravilnik o katastru ribolovnih područja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-942/1980 iz 29.12.1980
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2002, NN 106-1740/2001

17
Rješenje o određivanju organizacije udruženog rada za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-359/1981 iz 9.6.1981
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.9.1999, NN 27-546/1999

18
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-490/1983 iz 28.12.1983
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

19
Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-429/1984 iz 13.11.1984
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

20
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2675/2006 iz 7.11.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.2.2009, NN 17-356/2009

21
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2006. godinu (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-632/2006 iz 8.3.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.12.2006, NN 142-3230/2006

22
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-88/2014 iz 15.1.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.11.2015, NN 103-1992/2015

23
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1956/2014 iz 13.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2015, NN 124-2357/2015

24
Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3047/2006 iz 13.12.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2013, NN 80-1659/2013

25
Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3483/2008 iz 20.10.2008
Stupanje na snagu: 28.10.2008

26
Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-98/1986 iz 11.3.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

27
Pravilnik o metodologiji po kojoj će radnici utvrđivati osobito teške, naporne i po zdravlje štetne poslove odnosno radne zadatke (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-421/1986 iz 29.7.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2006, NN 38-758/1995

28
Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-579/1986 iz 25.11.1986
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

29
Pravilnik o osiguranju smještaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-65/1987 iz 17.2.1987
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.5.2009, NN 51-1713/2008

30
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnih ispita za obavljanje određenih poslova u izgradnji objekata (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-360/1989 iz 31.5.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.1999, NN 52-962/1999

31
Pravilnik o cjeniku usluga građana na plovnim objektima i o evidenciji gostiju kojima građani pružaju usluge smještaja i pansiona na plovnom objektu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-663/1989 iz 14.11.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.1996, NN 8-119/1996

32
Pravilnik o zaštiti na radu pri radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane nafatelene i poliklorirane terfeline (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-77/1989 iz 21.2.1989
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

33
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3525/2007 iz 26.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 76-1521/2013

34
Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1636/2015 iz 29.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.8.2015, NN 93-1800/2015

35
Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-743/2017 iz 7.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.2.2022, NN 18-197/2022

36
Odluka o općinskim porezima Općine Kamanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-769/2017 iz 12.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2018, NN 20-412/2018

37
Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-943/2017 iz 27.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2018, NN 128-2940/2017

38
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-804/2009 iz 23.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.8.2009, NN 105-2684/2009

39
Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-706/2009 iz 13.3.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.1.2022, NN 144-2459/2021

40
Pravilnik o uvjetima za provoz cestom proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko Europske unije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-713/2009 iz 13.3.2009
Stupanje na snagu: 1.7.2013

41
Prosječna mjesečna bruto plaća za 2008. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-723/2009 iz 13.3.2009
Stupanje na snagu: 6.3.2009

42
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Siska za katastarske općine Stupno i Crnac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-733/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.2.2009

43
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-741/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

44
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-742/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

45
Odluka o visini naknade za provedbu stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole i za predavača u autoškoli (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-743/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

46
Odluka o visini naknade za provjeru stručne osposobljenosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-744/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

47
Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-745/2009 iz 16.3.2009
Stupanje na snagu: 24.3.2009

48
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 5/08 - Lista preventivno zaštićenih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-755/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 31.10.2008

49
Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 6/08 - Lista zaštićenih kulturnih dobara (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-756/2009 iz 18.3.2009
Stupanje na snagu: 31.10.2008

50
Odluka o katastarskoj izmjeri na području dijela katastarske općine Brašina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-788/2009 iz 20.3.2009
Stupanje na snagu: 11.3.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa