Poredano po:

Broj dokumenata: 19896

1
Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3226/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

2
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3227/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

3
Odluka o privremenom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3228/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 12.11.2009

4
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3229/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

5
Obvezatne upute broj I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3239/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

6
Obvezatne upute broj II - o obrascima za postupak kandidiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3240/2009 iz 4.11.2009
Stupanje na snagu: 4.11.2009

7
Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3248/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

8
Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3249/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

9
Obvezatne upute broj DLSN I/A - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3253/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

10
Obvezatne upute DLSN II/A (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-3254/2009 iz 5.11.2009
Stupanje na snagu: 5.11.2009

11
Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3265/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

12
Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3266/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

13
Rješenje o početku rada Carinskog odjeljka II Slobodna zora Štalije (robni), Carinske ispostave Labin, Carinarnica Pula (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3274/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 26.10.2009

14
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza «PR34G13» koji sadrži genetski modificirani organizam (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1830/2004 iz 15.7.2004
Stupanje na snagu: 15.7.2004

15
Odluka o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-3364/2009 iz 18.11.2009
Stupanje na snagu: 26.11.2009

16
Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1474/2017 iz 5.7.2017
Stupanje na snagu: 6.7.2017

18
Obvezatne upute broj III - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provedbu izbora za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3283/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 9.11.2009

20
Obvezatne upute broj V - o načinu glasovanja s tjelesnom manom nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3285/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 11.11.2009

21
Obvezatne upute broj VI - o načinu uređenja biračkog mjesta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3286/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 11.11.2009

22
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3311/2009 iz 11.11.2009
Stupanje na snagu: 3.11.2009

24
Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3334/2009 iz 13.11.2009
Stupanje na snagu: 21.11.2009

25
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-911/2005 iz 11.4.2005
Stupanje na snagu: 1.4.2005

26
Deklaracija o antifašizmu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-971/2005 iz 20.4.2005
Stupanje na snagu: 13.4.2005

27
Podatak o ukupnim izdacima osnovnog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2004. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-985/2005 iz 20.4.2005
Stupanje na snagu: 6.4.2005

28
Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja školjkaša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1007/2005 iz 25.4.2005
Stupanje na snagu: 24.3.2005

29
Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari bifentrin, dinokap, fenarimol i procimidon (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-882/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 27.3.2010

30
Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2010." (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-884/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 19.3.2010

31
Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-890/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 15.3.2010

32
Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-891/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 15.3.2010

33
Odluka o proglašenju platane na Brsaljama u Dubrovniku spomenikom parkovne arhitekture - pojedinačno stablo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-902/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 27.3.2010

34
Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2009. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-908/2010 iz 19.3.2010
Stupanje na snagu: 10.3.2010

35
Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-1059/2017 iz 10.5.2017
Stupanje na snagu: 18.5.2017

36
Odluka o proglašenju »Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru« spomenikom prirode - geološkim (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-1062/2017 iz 10.5.2017
Stupanje na snagu: 19.4.2017

37
Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-947/2017 iz 28.4.2017
Stupanje na snagu: 29.4.2017

39
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2007./2008. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1336/2007 iz 16.4.2007
Stupanje na snagu: 24.4.2007

40
Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2007./2008. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1337/2007 iz 16.4.2007
Stupanje na snagu: 24.4.2007

41
Pravilnik o znaku zaštite okoliša "Prijatelj okoliša" (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1940/2016 iz 12.10.2016
Stupanje na snagu: 20.10.2016

43
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-972/2017 iz 28.4.2017
Stupanje na snagu: 1.5.2017

44
Statut Damir Bajs Nezavisna lista (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-980/2017 iz 28.4.2017
Stupanje na snagu: 3.3.2017

45
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-4237/2008 iz 30.12.2008
Stupanje na snagu: 7.1.2009

46
Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-728/2017 iz 7.4.2017
Stupanje na snagu: 15.4.2017

47
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1184/2016 iz 18.5.2016
Stupanje na snagu: 12.5.2016

48
Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lička janjetina" oznaka zemljopisnog podrijetla (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1185/2016 iz 18.5.2016
Stupanje na snagu: 12.5.2016

49
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1188/2016 iz 18.5.2016
Stupanje na snagu: 19.5.2016

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa